Tarih Kitapları

Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010 Modern Dünyada Türkiye Pdf indir

Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde 24.03.2016 sayfadan oluşan Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye kitabı
9786051050744 olarak çıkarılmıştır. tarafından kaleme alınan Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye isimli kitap Reşat Kasaba dilinde ve 626 ebatındadır. Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye kitabını Reşat Kasaba numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye pdf oku indir
.

Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye pdf indir

Cambridge University Press Cambridge History of Turkey başlığıyla muazzam bir yayın projesi başlattı. Dört ciltlik bu tarih Türklerin Anadolu’ya girdiği 11. yüzyıl sonundan başlayarak Osmanlı devletinin kuruluşunu, 15. – 16. yüzsenelerda doğuda İran sınırından batıda Macaristan’a, güneyde Kuzey Afrika ve Arap yarımadasına kadar uzanan muazzam toprakları olan kuvvetli bir imparatorluk haline gelişini kapsıyor. Son cilt ise imparatorluğun I. Dünya Savaşı ardından parçalanışına ve modern Türkiye devletinin tarihine dairdir. Birçok ülkeden yazarların katkıları son senelerda Osmanlı tarihi ile Türkiye incelemelerinda görülen son derece mühim ilerlemeleri göz önüne seriyor. Bu dev eseri, Cambridge University Press’in yayın sırasına uyarak üçüncü ciltle başlattık. Şimdi de Osmanlı İmparatorluğu’nun III. Mehmed’in 1603’teki ölümünden Tanzimat’ın 1839’da ilanına kadar süren geç dönemini ele alan dördüncü cildi yayınlıyoruz. Bu dönem imparatorluk ile Avrupa arasında ticaretin geliştiği, savaş zamanları dışında tüccarlar ve hacıların görece güvenlik içinde yolculuk yapabildiği, kararlı ile istikrarsız günlerin birbirini izlediği senelerı kapsıyor. Ne var ki, padişahın müminlerin ve toplumsal düzenin koruyucusu rolüne yapılan vurguya rağmen, İstanbul’daki yönetici elit ile vilayetlerdeki tebaa arasında gerilim eksik değildi; imparatorluğun muazzam genişlikteki toprakları ve tebaanın her gün mücadele etmek zorunda olduğu, pek de cömert olmayan doğal çevre bu gerilime katkıda bulunan öğelerden yalnızca ikisiydi. Bu tema üçüncü cildin merkezi motiflerinden biri; cilde katkıda bulunanlar, taşradaki yöneticilerin kâh vergi toplarken, kâh siyasete fiilen katılan yerel ileri gelenler ve askerlerle uzlaşmaya çabalarken yüz yüze kaldıkları poblemleri inceliyor. Bölümlerin odaklandığı konular içinde dini ve siyasi gruplar, gayrimüslimler, kadınlar, ticaret, zanaatlar, Osmanlı kırsalındaki yaşam, müzik, sanat ve mimari var. Kitap klasik sonrası senelerın bir duraklama ve çöküş dönemi olduğuna dair geleneksel ve hâlâ yaygın düşüncenin tersine, Osmanlıların siyaset, kültür ve sanat alanlarındaki başarılarını vurguluyor.
Türkiye’nin modern tarihini toplumu ve kurumları şekillendirdi. Toplumun gelişimi basit sınıflandırmalarla açıklanamaz, fakat devlet, Türkiye’nin neye benzeyeceğine dair kendine özgü vizyonları olan birbirinden değişik bir dizi siyasi aktörün eylemleri aracılığıyla yaşandı. Modern Türkiye’nin en kıymetli bilim bireylerindan bazıları Türk modernleşmesinin bu iki yönü arasındaki etkileşimi irdelemek üzere bu kitapta bir araya geldi. Cambridge Türkiye Tarihi’nin dördüncü cildi 19. yüzyılda başlıyor ve bu yüzyılın tarihsel arka planına Osmanlı İmparatorluğu’nun sonlarında yapılan reformlar, Jöntürk dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk cumhuriyetinin kuruluşunu ele alarak bakıyor. Daha sonra cumhuriyet dönemine odaklanan kitap, siyasi ideoloji, iktisadi gelişme, ordu, göçler, Kürt milliyetçiliği, İslamcılığın yükselişi ve kadınların güç elde etme mücadelesi gibi temalar üzerinde durduktan sonra sanat ve mimari, edebiyat ve İstanbul’un kısa tarihi bölümleriyle sona eriyor.

Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye kitap özeti

Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye pdf oku

Türkiye Tarihi Cilt:4 1839-2010
Modern Dünyada Türkiye Pdf indir

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu