Tarih Kitapları

Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği Tarih, Teori ve Problemler Pdf indir

Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde 310 sayfadan oluşan Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler kitabı
Karton Kapak olarak çıkarılmıştır. Güldane Gündüzöz tarafından kaleme alınan Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler isimli kitap TÜRKÇE dilinde ve 13.5 x 21 cm ebatındadır. Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler kitabını 9786057570147 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler pdf oku indir
.

Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler pdf indir

Nazarî İrfan, farklı tasavvuf teorileri, kendisine özgü bir terminoloji ve kavram alanı oluşturmaktadır. Bu alan öte yandan Vahdet-i vücûd ve işrâk felsefesi gibi kanallarla şekillenmiş, diğer yandan Gazzâlî ve Ebû Medyen gibi doğrudan Ehl-i Sünnet paradigması içinde kendisine entelektüel bir tasavvufî çevre edinmiştir. Şiî irfanı ise tasavvuf geleneğindeki mühim şahsiyetleri kendisine referans alarak Feyz-i Kâşânî, Mir Damad ve Tabâtabaî gibi şahsiyetlerle tasavvufun ve hikmetin kapısını aralamak istemiştir.
 
Bu resimde nazarî irfana derinlik katan mutasavvıflardan bazısı hemen aklımıza gelir: Bâyezîd-i Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdî ve Hakîm et-Tirmizî…Ma‘rûf-i Kerhî, Hâris el-Muhâsibî, Zünnûn el-Mısrî ve Hallâc-ı Mansûr… Kelâbâzî,  Herevî, Gazzâlî, Aynülkudât el-Hemedânî, Sühreverdî-i Maktûl… İbnü’l-Fârız, Ferîdüdîn-i Attâr, Mevlânâ, İbnü’l-Arabî ve Molla Sadrâ…
 
Bu çalışma, İslâm düşüncesinin birden fazla hususta tohumunun atıldığı ve mayalandığı veya geri çevirildiği bilgi sistemlerinin üzerinde yapılmış kuşbakışı bir seyrüseferin ifadesidir. Bu seyrüsefere, Nefes-i Rahmânî, A‘yân-ı Sâbite, Kenz-i Mahfî ve Hakîkat-i Muhammediyye mutlaka eşlik etmelidir. Bu yolculuk geniş bir tasavvufî ve irfanî coğrafyanın varlığını kulağımıza fısıldar. Gazzâlî’nin ve İbnü’l-Arabî’nin soluğu, Bicâye’ye, Almeria’ya ve Sevilla’ya sinmiştir. Aynı soluk, Şam’da, Bağdat’ta, Zebid’te, Konya’da ve Şiraz’da farklı tonlarda da olsa karşımıza çıkar.

Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler kitap özeti

Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler pdf oku

Tasavvuf Tarihinde Nazari İrfan Geleneği
Tarih, Teori ve Problemler Pdf indir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu