Tarih Kitapları

Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) Pdf indir

Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde TÜRKÇE sayfadan oluşan Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) kitabı 252 olarak çıkarılmıştır. Arş. Gör. Davut Adlığ tarafından kaleme alınan Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) isimli kitap 9786258121810 dilinde ve Kitap Kağıdı ebatındadır. Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) kitabını 20.07.2022 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) pdf oku indir.

Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) pdf indir

Üzerinde çalışma yaptığımız Tarih-i Düvel ve Mülük eserinin ikinci cildi Şehrîzâde Mehmed Saîd Efendi’nin mühim eserlerinden biridir. İki ciltten yaşanan bu eserin birinci cildinde Hz. Adem’den Hz. Muhammed’in Medine’ye hicret ettiği vakte kadar hüküm süren devletlerden ve yöneticilerinden bahsedilmektedir. Lakin birinci cildin nerede bulunduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Üzerinde çalıştığımız Tarih-i Düvel ve Mülük’ün ikinci cildi 112 varaktan buluşmaktedir. İsmâil Âsım Efendi’nin, 1759 senesinde Koca Râgıb Paşa’nın tavsiyesi üzerine şeyhülislâmlığa getirildiği tarihten bir ay sonra yazılmaya başlanan eserin bitiş tarihi tam belli değildir. Eser bittikten sonra III. Mustafa’ya takdim edilmiştir. Esere besmele ile başlayan Şehrîzâde, hamdele ve salveleden sonra eserle alakalı bilgiler vermiştir. Dört ana bölümden oluşan eserin birinci bölümünde dört halifenin hayatları ve faaliyetlerinden, ikinci bölümünde ise on iki imamın yaşamları boyuncan bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde Emevi Devletinin tarihi anlatılmakta devamında Emevi Devletinin devamı niteliğinde olan İslam Devletlerinden özellikle de Endülüs Emevilerinden ve onlardan sonra İspanya’da kurulan Müslüman emirlikler ve şehirlerden bahsedilmektedir. Müellif en geniş ve son bölüm olan dördüncü bölümde Abbasi Devletinin tarihini ayrıntılı bir biçimde ele almaktadır. Bu bölümde Abbasilerin kültürel faaliyetleriyle birlikte bu sürede yaşayan büyük zatların ve alîmlerin hayatları da başlıklar halinde anlatılmaktadır. Müellif eseri yazarken dönemle alakalı yazılmış olan muteber kitaplardan istaçıkladığini dile getirmiş ve eser içinde alıntı yaptığı kitapların ismini vermiştir. Eserde bi hayli fazla Arapça, Farsça deyimler, atakelimeleri, şiirler ve kelamıkibarlara yer verilmiş, konular bağlamında ayet ve hadislerden istifade edilmiştir. Bazı kısımlarda açık bir dil kullanılırken genelde ağır bir dil kullanılmıştır. Dört Halife dönemi, Emevi ve Abbasi Devletleriyle alakalı araştırma yapmak isteyenler için mühim bir kaynak olduğunu düşündüğümüz bu eserin tüm bilim dünyasına faydalı olmasını temenni ederiz.

Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) kitap özeti

Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) pdf oku

Şehrîzade Mehmed Saîd Efendi Tarih-i Düvel ve Mülük (II. Cilt) Pdf indir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu