Tarih Kitapları

Osmanlının Zafer Sayfaları Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye Pdf indir

Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde TÜRKÇE sayfadan oluşan Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye kitabı
384 olarak çıkarılmıştır. Ahmet Refik Altınay tarafından kaleme alınan Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye isimli kitap 9786052071625 dilinde ve Kitap Kağıdı ebatındadır. Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye kitabını 02.11.2018 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye pdf oku indir
.

Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye pdf indir

“Osmanlıların icra ettikleri büyük harekâtlar ve muharebeler göz önüne alınacak olursa, Osmanlı zaferlerine esas olan harp kaideleri ve askerȋ faziletlerin inceliği dikkatli bir araştırmayı gerektirir. Osmanlılar, zamanımız harplerinde başarılı olmanın temel noktası sayılan harekât esaslarını, ateşli silahlar ve harp malzemesinin iptidaî halde bulunduğu bir devirde tatbik etmişlerdir. Büyük ve heybetli orduların sevki ve hareket ettirilmesi hususunda pek büyük bir maharet göstermişlerdir. Özellikle Avrupa’da taklit edilecek bir örnek sayılacak derecede müthiş ve daimî bir ordu teşkili, itaat, inzibat, nizam ve intizam gibi zaferin esas unsurları olan güzel vasıflar ile levâzım ve harp bilgisini tekmil etmek şerefi Osmanlılara aittir.
Osmanlıların milletler tarihinde büyük değişimlerin meydana gelmesine neden olan bilgisini ve göz alıcı zaferler elde etmelerini temin eden nedenlerden biri kumandanlarının cengâverâne dehasıdır. Osmanlı padişahlarının cengâverlere has yiğitlik ve heybetle gazâ meydanında gösterdikleri celâdetler, öyle bir zafer iksiri vücuda getirmiştir ki, çoğu muharebelerde Osmanlının az kuvvetinin pek büyük kuvvetlere galebe çaldığı görülmüştür. Daima zafer kazanan Fatih’in büyük bir heybetle bindiği küheylanı dalgalara doğru sürerek denizin dalgaları üzerinde çarpışan Osmanlı gazileri için bir zafer sebilinin açılışına gayret etmesi, cennet-mekân Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin harbin zahmetlerinden şikâyet eden korkak askerlere karşı celâdet ve hamaset atını levendçe bir salınma ile oynatarak:
“Siz gitmezseniz, ben yalnız başıma giderim!” fedakârca hitabıyla Hazret-i Ali’ye yakışacak tarzda bir yüceliğin kahramanlık misalini vücuda getirmesi, Osmanlı’nın zafer sayfalarını süsleyen yiğitlik harikalarından sayılır.
Osmanlı tarihini meydana getiren zaferler silsilesi içinde, Osmanlı’nın askerî tarihini süsleyen büyük zaferler arasında ilk kez “zaferlerin yedi harikası” olarak adlandırılan: Kosova, Niğbolu, Varna Muharebeleri, İstanbul’un Muhasarası ve Fethi, Çaldıran ve Mohaç Muharebeleri, Haçova Muharebesi’dir. Zikredilen zaferlerin siyasî ve askerî neticeleri milletler tarihinde pek büyük değişikliklerin meydana gelmesine neden olmuştur. Eseri teşkil eden büyük muharebeler, hiçbir devletin askerî tarihinde tesadüf edilemeyen harikulâde zaferlerdendir.”
Ahmed Refik bu eserinde askerȋ tarihimizin mühim zaferlerini ayrıntılı ve bir çok kaynağa müracaat ederek kaleme almıştır.

Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye kitap özeti

Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye pdf oku

Osmanlının Zafer Sayfaları
Sahaif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye Pdf indir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu