Çocuk Kitapları

Cambazhane Köpeği Pdf indir

Cambazhane Köpeği pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde 120 sayfadan oluşan Cambazhane Köpeği kitabı Karton Kapak olarak çıkarılmıştır. Jack London tarafından kaleme alınan Cambazhane Köpeği isimli kitap TÜRKÇE dilinde ve 13.5 x 19.5 cm ebatındadır. Cambazhane Köpeği kitabını 9786052498354 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Cambazhane Köpeği pdf oku indir.

Cambazhane Köpeği pdf indir

Tu­la­gi Li­ma­nı’nda heyecan dolu bir bek­le­yiş var­dı. Çün­kü Makambo buhar­lı ge­mi­si, Avus­tral­ya se­fe­ri­ne çık­tı­ğın­da birden fazla ada­ya uğ­ra­dı­ğı gi­bi Tu­la­gi Li­ma­nı’na da mutlaka uğ­rar­dı. Ay­da bir limana uğ­ra­yan ge­mi her­ke­se bir bay­ram coş­ku­su hissettirirdi. Gemi gelince herkese yapacak bir iş muhakkak çıkardı. Gemi ile gelen insanları ve bavullarını taşıyarak limandaki işçiler bi hayli iyi para kazanırlardı.
Ma­kam­bo Ge­mi­si, limandaki işi­ni bi­ti­rip ayrılacağı ak­şa­m, Oje­ni ad­lı bir zen­ci kö­le ge­mi­si de li­man­daydı.  Ge­mi­nin kap­ta­nı Kel­lar,  ada ko­mi­se­ri­ni zi­ya­ret et­mek için ada­ya çık­mış­tı. Ge­ri dön­dü­ğün­de ise gemideki kö­le­le­re bek­çi­lik ya­pan kö­pe­ği Michael ’i ka­ra­da unut­muş­tu.
Köpeğinin gemide olmadığını ge­ce ya­rı­sı­na doğ­ru­ gör­dü. Onun için bi hayli kıy­met­li olan köpeğini bulmak için yeniden karaya çıktı.  Ya­nı­na al­dı­ğı bir­kaç ada­mı ile li­ma­nı boydan boya arayarak kö­pe­ği Michael’i bul­ma­ya ça­lış­tı. Ge­ce ya­rı­sı ol­muş­tu. Kap­tan ve adam­la­rı li­ma­nın her ye­ri­ni aramışlardı ama Michael’i bu­la­ma­dı­lar. Sanki yer yarılmış,  Michael içi­ne gir­miş­ti.

Cambazhane Köpeği kitap özeti

Cambazhane Köpeği pdf oku

Cambazhane Köpeği Pdf indir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu