Tarih Kitapları

Bizansçılık ve Slavlık Pdf indir

Bizansçılık ve Slavlık pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde 9786257447621 sayfadan oluşan Bizansçılık ve Slavlık kitabı TÜRKÇE olarak çıkarılmıştır. Konstantin Nikolayeviç Leontyev tarafından kaleme alınan Bizansçılık ve Slavlık isimli kitap 29.06.2022 dilinde ve Karton Kapak ebatındadır. Bizansçılık ve Slavlık kitabını Dr. Hatice Kerimoğlu numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Bizansçılık ve Slavlık pdf oku indir.

Bizansçılık ve Slavlık pdf indir

“Peki biz ne diye endişeleniyoruz? Avusturya ve Türkiye hâlâ ayakta durmuyor mu en nihayetinde? Avusturya ve Türkiye’nin ömrü uzun olsun (bilhassa bu sonuncusunun). Türkiye’nin varlığını sürdürmesinin hem bizim için hem de Doğu’da bizle aynı inancı paylaşan çoğunluk için faydalı bir şey olduğunun bugün dahi birden fazla kişi farkında.
Rus düşünce yaşamının en zengin ve üretken olduğu on dokuzuncu asır, sosyal ve siyasi yaşamda da bi hayli çalkantılı ve hareketli bir devir olmuştur. Elinizdeki eser, Rus düşünce yaşamının nevi kişiyina münhasır bir kalemi, bir tıp doktoru ve profesyonel bir diplomat olan Konstantin Nikolayeviç Leontyev’in kendi toplumu ve devleti başta olmak üzere Slav halklarının siyasi vaziyetlerine dair koyduğu tanıları ve Çarlık rejiminin bekâsı için yazdığı “yegane kurtuluş reçetesini” içermektedir. İmparatorluğunun kapsamlı reformlara giriştiği bir ortamda otokrasinin savunusunu veren düşünür, ortaya koyduğu yaklaşımla Rusya’nın niçin diğer devletlerden farklı olduğunu ve olması gerektiğini izah etmektedir. Rus siyasi kültürünün Batı’nınkinden değişik bir gelişim sürecine sahip oluşunu Bizans mirasçılığı zaviyesinden ele alan Leontyev, panslavist ideolojiye de ağır eleştiriler getirmektedir. İmparatorluk Türkiye’sinde Dersaadet, Selanik, Girit (Hanya), Tulça, Yanya ve Edirne’de, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ise Bohemya Eyaleti’ndeki Rus elçiliklerinde 1863-1872 senelerı arasında yoğun ve üretken bir diplomatlık kariyerine sahip olan Leontyev’in siyasi ve felsefi görüşlerini ihtiva eden ve başyapıtı olarak kabul gören Bizansçılık ve Slavlık adlı eseri, on dokuzuncu asır Rus entelektüel tarihine ışık tutarken okurunu da Rusya’nın ülkeler arası ilişkilerde dünkü ve bugünkü konumunu düşünmeye sevk etmektedir.
Yazar Hakkında:
Rus diplomat, tıp doktoru, düşünür ve yazar. 13 Ocak 1831’de Rusya İmparatorluğu Kaluga Guberniyası’nda dvoryan bir ailede dünyaya gelmiştir. Leontyevlerin soyu, Ryazan boyarlarından gelme olup Uluğ Orda’dan Rus knezliklerine iltihak eden Batur Mirza’veyayanmaktadır. 1849-1854 senelerı arasında Moskova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Mezuniyeti ardından Kırım Harbi’nde askeri sıhhiye olarak cepheye gönderilmiştir. 1857’de askeri doktorluktan istifa ederek 1860’a dek sivil doktorluk yapmıştır. 1861’de Kırım’da Grek kökenli bir tüccarın kızı olan Yelizaveta Pavlovna Politova ile evlenmiştir. 1863’te Dışişleri Bakanlığında diplomatlık kariyerine dragoman (tercüman) olarak başlayan Leontyev, sırasıyla Hanya, Edirne, İstanbul, Tulça, Yanya, Selanik ve Bohemya’da 1872’ye dek konsolosluk ve başkonsolosluk görevlerini icra etmiştir. Atlattığı ölümcül koleradan sonra kendisini manastır yaşamına adamıştır. Çeşitli gazetelerde ve yayınevlerinde üstüne aldığı görevlerle düşünce dünyasından Danilyevski, Tolstoy ve Turgenyev gibi simalarla münasebetlerini sürdürmüştür. Lev Tolstoy ve Fyodor Dostoyevski’yi “pembe Hristiyanlıkla” itham ederken, demokratikleşme ve Panslavizm’e karşı otokrasiyi savunduğu çok sayıda felsefi, siyasi ve edebi eserler kaleme almıştır. Siyasi yazılarında Şark Meselesi, edebi eserlerinde ise Doğu Hristiyanlığı ve İslam dünyası mühim bir yer tutmaktadır. 12 Kasım 1891’de Moskova’da Aziz Sergius’un Teslis Manastırı’nda 60 yaşında iken zatürreye yakalanarak vefat etmiştir.

Bizansçılık ve Slavlık kitap özeti

Bizansçılık ve Slavlık pdf oku

Bizansçılık ve Slavlık Pdf indir

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu